Indsamling

SLUTSPURT FOR HUMANITÆR

BISTAND TIL NORDKOREA

Humanitær bistand overdrages her landbrugskooperativet i landsbyen Unha-ri i 2017

En gruppe fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea besøger i juli 2019 foreningens venskabslandsby Unha-ri. Her vil foreningen via dens Nordkorea-indsamlingen donere humanitær bistand til landsbyens landbrugskooperativ og børnehave.

     Efter ønske fra den lokale befolkning vil donationerne komme til at bestå af fødevarer, legetøj og undervisningsudstyr til børnehaven og til landbrugskooperativet kunstgødning, dæk, dieselolie til traktorer og bærbare pc’er til undervisning i nye grønne dyrkningsmetoder.

     Indsamlingen har som mål at nå 4000 Euro eller ca. 30.000 kr. inden udgang af juni 2019. Men vi er i dag kun knap halvvejs.

     Derfor skal der her i slutspurten lyde en opfordring til alle om at yde et bidrag til befolkningen i landsbyen Unha-ri i Nordkorea, der fortsat lider under massive vestlige sanktioner og handelsblokade mod landet. Alle bidrag er meget velkomne – stort som småt.

     Alle indsamlede beløb går ubeskåret til befolkningen i Unha-ri i Korea. Brug dette netbank kontonummer:

 NORDKOREAINDSAMLINGEN – Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Mail: dk-korea@inform.dk –  tlf.: 23 69 07 80  –  website: www.dk-korea.dk

Læs om slutspurten her: SLUTSPURT FOR HUMANITÆR BISTAND TIL NORDKOREA 2019

 

 

NORDKOREAINDSAMLINGEN 2019

Humanitær bistand til venskabslandsbyen Unha-ri i Korea 

På Venskabsforeningens generalforsamling i november 2018 blev det besluttet at fortsætte foreningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45. Vi har i 2019 igen et meget ambitiøst mål på 4000 € svarende til ca. 30.000 kr., der efter planen skal doneres i naturalier til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. Donationen går til landsbyens børnehave og landbrugskooperativ.

     Det er hensigten, at vores venskabsdelegation skal medbringe donationen, når den besøger Korea i juli i år. Men der er stadig langt til målet på 4000 €. Vi er kun ca. halvvejs.

Venskabsforeningens besøgte i september 2018 foreningens venskabslandsby Unha-ri for at overrække humanitære donationer til byens landbrugskooperativ og børnehave. T.v. doneres dieselolie, traktordæk, bærbare pc’er m.v. T.h. ses personale fra landsbyens børnehave efter modtagelse af en masse legetøj og sportsudstyr m.v.

     Derfor skal der her lyde en kraftig opfordring til alle medlemmer og alle venner af Koreas folk om at yde et bidrag – stort eller lille – alt vil varme hos befolkningen i Unha-ri. Landsbyen Unha-ri er som resten af DDF Korea hårdt ramt af USA’s og den vestlige verdens blokade og sanktioner, der rammer civilbefolkningen.
Nogle medlemmer og venner af Koreas folk indbetaler fast hver måned et beløb på f.eks. 100 kr. Den ide må meget gerne brede sig. Husk alle indsamlede midler går ubeskåret til befolkningen i Nordkorea. Indsamlingen har ingen administrationsudgifter. Bankgebyrer og girokort og den slags betales af Venskabsforeningen.

Du kan indbetale din støtte via netbank:
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.

Fra bestyrelsen skal endnu engang lyde en særlig varm tak til alle, der tilbagevendende sender et beløb til Nordkoreaindsamlingen, og til alle de, der i 2018 har bidraget til indsamlingen.
 
NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
C/O A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2tv., 2200 København N.

DANSKE BANK REG. NR. 1551 KONTO 00 05 25 22 45

 

Læs information om tidligere indsamlinger herunder:

NORDKOREAINDSAMLINGEN 2018 

September 2017: STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN 2018

August 2017: STOR TAK TIL ALLE BIDRAGYDERE 2017

September 2016: støt tyfonofrene i Korea

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN 2016

August 2015: 2015 indsamling

August 2013: 2013 indsamlingen

Maj 2011: 2011 indsamling

September 2010: 2010 indsamling

September 2009: 2009 indsamling

September 2008: 2008 indsamling

Marts 2007: 2007 indsamlingen

Oktober 2006: 2006 indsamlingen