10 gode grunde til at blive medlem

10 GODE GRUNDE TIL AT MELDE DIG IND I VENSKABSFORENINGEN

Hvis du melder dig ind i Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea – også selvom du ikke har tid til at være aktiv – så vil du:

 

  • Være med til at bakke op om et land, der holder stand imod en imperialistisk verdensorden og ny liberal globalisering og militarisering. Og være med til at støtte den socialistiske opbygning i DDF Korea ad den vej, koreanerne selv har valgt.

  • Være med til at bakke op om kravet om USA UD AF KOREA, og stop for de USA-ledede aggressive krigsøvelser i Sydkorea og farvandede ud for, der hele tiden skærper konfrontation og fare for en ny Koreakrig.

  • Være med til at bakke op om kravet om en varig fredsordning i Korea og et atomvåbenfrit Korea.

  • Være med til at støtte den igangværende Nord-Syd forsoning og samarbejde i Korea om fælles fremgang, fred, afrustning og en atomvåbenfri Koreahalvø uden fremmed indblanding og uden fremmed militær på koreansk jord på vejen mod genforening af Korea.

  • Være med til at bakke op om Koreas folks kamp for en uafhængig og fredelig genforening af landet.

  • Være med til at søge at styrke og udvikle nye politiske, økonomiske, kulturelle og uddannelsesmæssige forbindelser mellem Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

  • Være med til at sikre eksistensen af en organisation, der arbejder for disse mål under vanskelige politiske betingelser og modvind i Danmark, hvor der hersker stor uvidenhed om Korea, og hvor amerikanskproducerede medieløgne og dæmoniseringer af det socialistiske Den Demokratiske Folkerepublik Korea stortrives.

  • Løbende at modtage Korea Bulletin og andre udgivelser.

  • Få mulighed for at deltage i venskabsrejser til Korea til kun cirka halv pris i forhold til prisen for turistrejser og med mulighed for at møde andre sider af det koreanske samfund end turister.

  • Få løbende information om og invitation til foreningens arrangementer og aktiviteter.