For medlemmer

Medlemsbrev september 2017:

Medlemsbrev september 2017

København N., den 12. september 2017

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Så er der igen nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea:

Medlemsmøde:                  

MEDLEMSMØDE
Venskabsforeningens delegation besøger her en bondefamilie og donerer bistand til landbrugskooperativet i Unha-ri
 
DEN STORE KOREAREJSE
 
LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 2017 KL. 14:00
NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV.
 
8 medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea besøgte i august i år Korea. På medlemsmødet vil medlemmer af rejsegruppen fortælle om deres rejseindtryk og vise film og billeder fra rejsen.

Mødet er et åbent medlemsmøde, så alle interesserede er velkomne.
Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.
 
Generalforsamling:
Venskabsforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 25. november 2017 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Der udsendes indkaldelse med dagsorden til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail eller papirbrev. Notér det allerede nu.

Korea-rejse 2018

Bestyrelsen er i samarbejde med Kulturkomiteen i Pyongyang i øjeblikket ved at forberede at sende en venskabsdelegation til Korea i uge 36 og 37 i 2018. Det er planen, at vi skal deltage i de officielle arrangementer i anledning af 70-årsdagen for grundlæggelsen af Den Demokratiske Folkerepublik Korea den 9. september. Men der vil også blive afsat tid til venskabsdelegationens eget besøgsprogram, der søges sammensat efter ønsker fra deltagerne. Kontakt allerede nu formanden, hvis du er interesseret i at deltage i denne rejse. Det kan du gøre helt uforpligtende i første omgang. Prisen for rejsen kendes endnu ikke, men det forventes, at den kommer til at ligge på samme niveau som den netop gennemførte rejse – altså ca. 11.000 kr. plus fly København-Beijing. Du kan kontakte formand Anders Kristensen på hans mobil nr. 23 69 07 80 eller mail adressen dk-korea@inform.dk for at få nærmere oplysninger om disse rejser.
 
Støt Nordkoreaindsamlingen – giro 5 25 22 45:
Der er stadig brug for humanitær hjælp til DDF Korea. Til trods for økonomisk fremgang lider befolkningen under USA’s handelsblokade og straffepolitik og FN’s stadig strammere sanktioner imod landet samt skiftende perioder med ekstreme vejrforhold. Derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte Venskabsforeningens indsamling – Nordkoreaindsamlingen, således at vi igen i september 2018 kan medbringe humanitær bistand til en værdi af 5000 € til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen.
I år har Koreaindsamlingen også doneret humanitær bistand til Unha-ri i form af kunstgødning, dieselolie, traktordæk, bærbare PC’ere, plastdække til risudplantning til byen landbrugskooperativ og legetøj og mad til den lille bys børnehave. Ligeledes medbragte delegationen 11 videnskabelige bøger om sanktionsramt teknologisk viden til brug på universiteter i DDF Korea.
Da 5000 € (ca. 38.000 kr.) er et stort beløb at skrabe sammen for Venskabsforeningen medlemmer, så begynder vi allerede nu at samle ind for at nå dette mål. Du opfordres til fortsat at støtte Nordkoreaindsamlingen ved at give et bidrag – stort eller lille på giro 5 25 22 45. Du kan benytte netbank-overførsel: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.      
Bestyrelsen benytter samtidig lejligheden til særligt at takke de medlemmer, der trofast og regelmæssigt har skænket både store og små bidrag til indsamlingen. Flere medlemmer sender et fast månedligt beløb til indsamlingen. Det er vi rigtigt glade for.

Verdensjulemarked 2017:
Husk Venskabsforeningen vil igen i år være at finde på Verdensjulemarked med et salgsbord søndag den 3. december 2017 kl. 13.00-18.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby.

50-års jubilæum
Venskabsforeningen Dannark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea fylder rundt til næste år. Foreningen blev stiftet 10. oktober 1968, og vi har således den glæde at kunne fejre 50-års jubilæum i oktober 2018. Det bliver forhåbentlig en stor dag. Vi har reserveret lørdag den 6. oktober 2018 til jubilæet, men vi har slet ikke alle detaljerne på plads endnu. Du bør allerede nu notere datoen i din kalender.
 
Korea Bulletin:
Næste nummer af Korea Bulletin udkommer i år i begyndelsen af oktober.
 
Kontingent:
I vores medlemsbrev i juni 2017 opfordrede vi medlemmerne til at betale kontingent for andet halvår 2017. Det har langt de fleste gjort, men vi mangler endnu enkelte og enkelte er i restance. Til dem sender vi et girokort, hvor eventuel restance vil fremgå. Kontingent for enkeltmedlemmer udgør som sædvanlig 150 kr. halvårligt, men hvis du hellere vil betale for et år af gangen, må du meget gerne gøre det. Skriv da venligst hvilken periode du betaler for, og om du eventuelt yder ekstra støttebidrag.
Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Det var alt for nu. Du ønskes et godt efterår.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsbrev juni 2017:

Læs her: Medlemsbrev juni 2017

København, ultimo juni 2017

NYHEDSBREV TIL MEDLEMMERNE

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Vi sender dig lidt nyheder om foreningens arbejde.

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN

Venskabsforeningen sender i august en gruppe på 8 medlemmer – en såkaldt venskabsdelegation – til DDF Korea for at deltage i flere internationale begivenheder omkring befrielsesdagen. Under rejsen skal delegationen også besøge foreningens venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. Det er planlagt at donere humanitær bistand for 5000 € i form af kunstgødning, traktordæk, dieselolie, ris udplantnings-overdækning, lap tops, legetøj m.v. til henholdsvis byen kooperativfarm og børnehaven.

Slutspurt

Donationen ydes fra Venskabsforeningens NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45. Indsamlingen har indtil nu nået 4000 € og mangler således ca. 1000 € i at nå i mål inden august måned. Vi opfordrer alle medlemmer til at yde et bidrag her i slutspurten, så vi når målet i løbet af juli. Alle beløb – stort som småt – er velkomne og vil gøre gavn for befolkningen Unha-ri, der ligesom resten af DDF Korea er ramt af USA’s og Vestens handelsblokade. Alle indkomne beløb går som bekendt ubeskåret til befolkningen i Unha-ri

BENYT NETBANK – DANSKE BANK – REG. NR. 1551 – KONTO 00 05 25 22 45

ELLER FÅ TILSENDT ET GIROKORT.

TRAVLT FORÅR I VENSKABSFORENINGEN

Venskabsforeningen har haft et travlt forår. Forårsaget at den massive og fordrejede mediehetz imod DDF Korea har formanden deltaget i flere radioudsendelser i DR og Radio 24syv, ligesom vi også er med i en planlagt sommerudsendelse i DR2.

Igen og igen søges DDF Korea og det ledelse dæmoniseret og udråbt til en trussel for verdensfreden. Som om DDF Korea er det eneste land i verden med missiler og a-våben, der truer sine ”fredelige” naboer samt pønser på at ramme USA. Ingen massemedier fokuserer på, at USA er militært tilstede i på koreansk jord med de mest avancerede moderne våben inklusive masseødelæggelsesvåben helt i strid med våbenhvileaftalen fra 1953.

Vi havde et meget velbesøgt åbent medlemsmøde den 4. april, hvor Koreakenderen Geir Helgesen gav et spædende og inspirerende oplæg om situation i Korea helt ude af tråd med massemedierne fremstillinger. Der var stor spørge- og debatlyst.

Venskabsforeningen havde ligeledes en meget velbesøgt bod på Rød 1. maj i Fælledparken i København arrangeret af Kommunistisk Parti. I alle 5 timer var der sort af mennesker ved foreningens bod, af mennesker der købte materialer, modtog vort nye Korea Bulletin og stillede mange spørgsmål – også kritiske – om Korea og Venskabsforeningen. Ikke alle var lige venlige, men langt de fleste viste stor interesse for at høre om DDF Korea og udtrykte støtte til foreningens arbejde. Samtidig havde vi igen i år et rekordsalg.

Den 8. april var 5 medlemmer af Venskabsforeningen på besøg på DDF Koreas ambassade i Stockholm, hvor vi deltog i et Nordisk venskabstræf i anledning af præsident Kim Il Sungs fødselsdag. En god og udbytterig dag i selskab med medlemmer af andre Korea-venskabsforeninger i Norden og ambassadepersonalet.

Foreningen har også deltaget i et møde hos DKP den 8. juni, hvor redaktør Johnny Mortensen og formand Anders Kristensen præsenterede foreningens Korea Bulletin og bladets 48 år lange historie. Mødet kom i stand i forbindelse med partiet DKP’s møderække med præsentation af en række af venstrefløjens mindre medier.

Endelig har Venskabsforeningen været repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen på 3 store Koreakonferencer, solidaritetsmøder og en Korea-demonstration i Paris 23.-24. juni. Konferencerne var arrangeret af den franske venskabsforening l’Association d’amité franco-coréenne i anledning af CILRECO’s 40-årsdag og fandt bl.a. sted på Sobonne Universitetet. CILRECO står på dansk for Den Internationale Forbindelseskomite for Genforening og Fred i Korea. Hennings rapport fra Paris bringes i næste nummer af Korea Bulletin. Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har i 40 år været repræsenteret i CILRECO’s bestyrelse.

KOMMENDE AKTIVITETER

På grund af at flere bestyrelsesmedlemmer deltager i venskabsdelegations-rejsen til Korea i august bliver det desværre ikke muligt for foreningen at være med på årets K-Festival 19.-20. august. Til gengæld er vi med på året Roskilde Minifestival den 2. september kl. 11.00-18.00. Der kommer senere mere information om denne festival.

MEDLEMSMØDE

Næste åbne medlemsmøde bliver lørdag den 30. september 2017 kl. 13.00 i Nordvest Bogcafe; frederikssundsvej 64, København NV. Her vil medlemmer af Venskabsforeningens delegation, der besøger Korea i august, fortælle om rejseindtryk og vise kortfilm fra rejsen. Der vil senere komme et medlemsbrev om dette møde.

KÅRE BLUITGEN’S BOG

Venskabsforeningen har stadig nogle eksemplarer af forfatteren Kåre Bluitgen’s omfattende og grundige værk om hans rejseindtryk efter en måneds ophold i DDF Korea i september-oktober 2015: Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong Un. Udover rejseoplevelser giver bogen også grundigt indsigt i Koreas historie og kultur. Bogen er anmeldt i Korea Bulletin maj 2017. Bogen udkom oktober 2016 og har 748 sider.

Venskabsforeningen sælger bogen for 150 kr. til medlemmer (ca. halv pris) og 200 kr. til ikke-medlemmer plus porto.

KOREA BULLETIN

Næste nummer af Korea Bulletin udkommer ikke i august som det ellers er sædvane, men derimod i september/oktober. På den måde kan Venskabsforeningens delegations rejseindtryk fra august nå at komme med i bulletin.

MEDLEMSKONTINGENT

Så er det igen tid til at betale kontingent for andet halvår 2017 for dit medlemskab af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, som udgør 150 kr. Hvis du da ikke allerede har betalt for hele 2017.

Medlemskontingent kan betales på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Det var alt for nu. Du ønskes fortsat god sommer.

 

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

 

NYHEDSBREV JANUAR 2017

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Først og fremmest ønskes du et rigtigt godt nytår. Samtidig skal også lyde en stor tak til alle medlemmer, der igennem det forløbne år aktivt har medvirket til at vise solidaritet med det koreanske folks kamp.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen fik på generalforsamlingen i november et nyt medlem, Morten Dam, som vi byder varmt velkommen. Samtidig udtrådte vores mangeårige bestyrelsesmedlem Mette Laurendz efter eget ønske. Mette er fortsat medlem af foreningen, og der skal lyde en stor tak for indsatsen i bestyrelsen igennem 25 år. De øvrige ti er genvalgte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Anders Kristensen, sekretær: Morten Dam, kasserer: Ulla Nørgaard Pedersen og redaktør af Korea Bulletin: Johnny Mortensen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Henning Jakobsen, Gert Poder, Jan Wørmer, Joan Korsgaard, Karsten Senik, Lena Bang og Ulrich Larsen. Referat af generalforsamlingen kommer i Korea Bulletin i april 2017.

Bestyrelsen har vedtaget en skitse til en årsplan for foreningens arbejde.

MEDLEMSMØDE:

Hvordan ser DDF Korea ud i dag efter 5 år med Kim Jong Un som øverste leder?

Hvordan vil forholdet DDF Korea-USA blive med Trump som præsident?

Hvordan vil Nord-Syd forholdet blive efter præsidentskandalen i Sydkorea?

Kom til medlemsmøde og få et bud på den aktuelle og fremtidige udvikling i Korea med oplæg af Korea-eksperten direktør Geir Helgesen fra Nordisk Institut for Asienstudier.

billede01-nyhedsbrev

ÅBENT MEDLEMSMØDE

TIRSDAG DEN 4. APRIL 2017 KL. 19.00

NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV.

FRI ENTRE. ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE.

DRIKKEVARER FÅS TIL RIMELIGE PRISER

 

VENSKABSREJSE TIL KOREA:

billede02-nyhedsbrev

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s sender en venskabsdelegation på 8 medlemmer til Korea i august 2017 i ugerne 32 og 33 for at deltage festligheder i anledning af præsident Kim Il Sungs 105 år fødselsdag og marshal Kim Jong Il’s 75-års fødselsdag samt 5-året for kammerat Kim Jong Un som øverste leder i dagens Korea. Der vil deltage venskabsdelegationer fra alle egne af verden i disse events, men der bliver også tid til foreningens eget rejseprogram.

På grund af de mange udenlandske gæster vil venskabsforeningens delegation være begrænset til maksimum 8. 8 medlemmer står allerede på deltagerlistenr, men du har mulighed for at skrive dig på en venteliste for det tilfælde, at der kommer afbud eller vi får tilladelse til at udvide. Den nøjagtige pris kendes endnu ikke, men vi arbejder efter samme koncept som for tidligere rejser. D.v.s. ca. ti dages ophold i Korea med indrejse via Beijing med fly og udrejse fra Pyongyang til Beijing med tog. Prisen herfor har tidligere ligget omkring 11.500 kr. inkl. ophold på gode hoteller i Korea med fuld forplejning, uden tillæg for enkeltværelser, transport rundt i Korea i henhold til besøgsprogrammet, alle entreer, fly og tog Beijing-Pyongyang t/r, koreansk visum og fællesgave til Koreas leder. Bestyrelsen vil tilstræbe fortsat at holde prisen på dette niveau eller mindre. Dertil kommer udgiften til rejsen København-Beijing, eventuelt ophold i Kina og kinesisk visum, som man selv skal sørge for. Flyrejse København-Beijing kan fås billigt, hvis man accepterer flyskift undervejs og bestiller i god tid.

Vi forventer også at sende en venskabsdelegation til Korea i september 2018 i forbindelse med fejringen af 70-året for grundlæggelse af Den Demokratiske Folkerepublik Korea i 1948. Her kender vi heller ikke deltaljer og priser endnu, men hvis du er interesseret i at deltage i en medlemsrejse i 2018, så hører vi gerne fra dig. Det vil i første omgang være helt uforpligtende. Vi vil blot have et overblik over hvor mange, der kunne være interesseret i at deltage i en kommende Korearejse.

Du kan lettest kontakte foreningen ved at sende en mail til dk-korea@inform.dk eller ringe til formanden Anders Kristensen mobil på 23 69 07 80, der også kan besvare eventuelle spørgsmål.

NORDKOREAINDSAMLINGEN:

billede03-nyhedsbrev

På generalforsamlingen i november 2016 blev det besluttet at fortsætte foreningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45. Vi har i 2017 sat et meget ambitiøst mål på 5000 €, der efter planen skal doneres i naturalier til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. Donationen går til landsbyens børnehave og landbrugskooperativ, der som det ses på ovenstående foto har fået tilnavnet Koreansk-Dansk Venskabsfarm.

Det er hensigten, at vores venskabsdelegation skal medbringe donationen, når den besøger Korea i august. Men der stadig langt til målet på 5000 € eller 37.500 kr. Derfor skal der her lyde en kraftig opfordring til alle medlemmer og alle venner af Koreas folk om at yde et bidrag – stort eller lille. Alt vil varme hos befolkningen i Unha-ri. Nogle medlemmer indbetaler fast hver måned et beløb på f.eks. 100 kr. Den ide må meget gerne brede sig til mange flere medlemmer.

Husk alle indsamlede midler går ubeskåret til befolkningen i Nordkorea.

Du kan bruge vedlagte girokort til Nordkoreaindsamlingen eller indbetale på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45. 

Fra bestyrelsen skal endnu engang lyde en særlig varm tak til alle de medlemmer, der tilbagevendende sender et beløb til Nordkoreaindsamlingen, og til alle de, der i 2016 har bidraget. 

SKAF ET NYT MEDLEM – FÅ ET ÅRS KONTINGENTFRIHED:

På foreningens generalforsamling blev det ifølge årsplanen også godkendt, at bestyrelsen skal iværksætte en medlemshverve-kampagne for at styrke foreningens medlemstal. Venskabsforeningen får løbende ny-indmeldelser, men desværre mister vi også medlemmer i den anden ende på grund af sletning efter kontingent-restance eller af andre grunde. Det betyder, at medlemstallet er stabilt og endda svagt stigende, men det kan helt sikkert blive meget bedre. Det koreanske folk har brug for styrket solidaritet og venskab, som en stærk venskabsforening i Danmark kan give. Vi er rigtigt glade for, at vi nu igennem snart 50 år, trods både op- og nedgangstider, har organiseret en stærk venskabsforening med medlemmer, der er i stand til at gennemskue og gå op imod den massive politiske- og mediehetz imod DDF Korea.

Hvis du som medlem blot skaffer 1 nyt medlem og alle medlemmer gør det samme, så vil meget være vundet. Som tak for hjælpen kan vi tilbyde dig et års kontingentfrihed.

På vores hjemmeside kan man blive medlem af foreningen, og du kan også finde 10 gode argumenter for medlemskab, som kan være nyttige i medlemsrekrutteringen. Du kan også blot sende en besked om nyt medlem til foreningens mail adresse: dk-korea@inform.dk

KONTINGENT:

Så er det igen tid betaling af det halvårlige medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2017. Kontingentet er som bekendt 150 kr. halvårligt for enkeltmedlemmer og 650 kr. årligt for kollektive medlemmer. Enkelte medlemmer er desværre i restance. Det vil fremgå af det vedlagte girokort. Og enkelte er forud. De får et blankt girokort. Foreningen fattes penge til aktiviteterne, og vi appellerer derfor til alle om at betale kontingent snarest muligt.

Hvis du er i restance og ønsker en afdragsordning eller andet, så kontakt formanden Anders Kristensen på tlf. 23 69 07 80 eller mail dk-korea@inform.dk Vi gør dig samtidig opmærksom på, at et ekstra støttebidrag til Venskabsforeningen altid er velkomment, hvis du har mulighed for det. Noter venligst ved indbetaling, hvad der er kontingent og hvad der støttebidrag. Vi takker samtidig alle, der igennem året 2016 har ydet Venskabsforeningen ekstra støttebidrag. Brug vedlagte girokort eller netbank. Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. 

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Nytårshilsen 2017

Læs nytårshilsen på pdf her: Nytårshilsen 2017 til venskabsforeningens medlemmer

 

Nytårshilsen fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

2016 har været et aktivt år for Venskabsforeningen ligesom begivenhederne i Korea har været mange og vigtige. Det kommende år 2017 bliver med garanti endnu et travlt år for foreningen, idet der mere end nogensinde er brug for solidaritet med det koreanske folk og det socialistiske DDF Korea. Der er derfor måske mere end nogensinde brug for en venskabsforening med Korea, der kan gå op imod den massive dæmonisering og negative rygtespredning, som de vestlige massemedier helt ukritisk bringer til torvs.

2016 har været en milepæl i DDF Koreas historie med afholdelse af Koreas Arbejderpartis 7. kongres afspejlende et land i fremgang med partiformand kammerat Kim Jong Un som leder igennem nu 5 år.  En partikongres, der vedtog en meget ambitiøs strategisk økonomisk femårsplan, der nu er i fuld gang med at blive implementeret. En plan med særligt fokus på en endnu mere bæredygtig og uafhængig national økonomi som modsvar på stadig flere imperialistiske og stormagtsinitierede sanktioner samt amerikansk blokade, straffepolitik og krigstrusler, der har til formål at kvæle det socialistiske Korea. Alene på fødevareområdet er produktionen steget med 7 % i 2016, og en alsidig bæredygtig energiproduktion er på fuld fart op.

Men DDF Korea har også i efteråret 2016 været ramt af den voldsomste og klimabetingede tyfonkatastrofe i den nordlige Nordhamgyongprovins med mange dødsofre og titusindvis af hjemløse samt ødelagt infrastruktur. Men med en forbilledlig indsats lykkedes det DDF Koreas regering og Koreas Folkehær at omdirigere titusinder af nødhjælpearbejdere og bygningshåndværkere, der på rekordtid genopbyggede boliger og infrastruktur i de ramte områder. Fra Venskabsforeningen bidrog vi med 11.500 kr. til hjælpeindsatsen ved en lynindsamling blandt medlemmerne. Måske kun et symbolsk bidrag, som dog blev varmt modtaget af folk i de katastroferamte områder.

2016 har også været året, hvor DDF Korea for alvor er rykket ind i rækken af lande med nukleart forsvar som den 9. atommagt. En udvikling DDF Korea i årtier har forsøgt at undgå med utallige kampagner for et atomvåbenfrit Korea, men som en vedvarende amerikansk atomoprustning i Sydkorea vendt truende imod DDF Korea desværre har nødvendiggjort – ikke mindst set i lyset af imperialistiske angreb på andre lande, der ikke følger den globaliserede nyliberalistiske samfundsmodel. Venskabsforeningen har således også beklaget atomoprustningen i Korea, men samtidig vist forståelse for, at DDF Korea har ret til opbygningen af et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar stående direkte overfor verdens stærkeste militære supermagt på koreansk jord. Hertil skal tilføjes, at DDF Koreas leder Kim Jong Un flere gange har understreget, at man aldrig vil være den første til at bruge a-våben i en konflikt med USA.

Under militær ledelse af USA har der i 2016, påfaldende nok uden de store vestlige mediers opmærksomhed, været afholdt flere gigantiske krigsøvelser i Sydkorea. Også med dansk deltagelse. Krigsøvelser der åbenlyst indeholder invasionsplaner mod Nord med navne som ”Occupy Pyongyang”, ”halshugnings-overraskelsesangreb mod øverste leder”, ”regimeskifteaktioner” og mere af samme skuffe. Med den kommende uforudsigelige amerikanske præsident Donald Trump på vej vil det meget forudsigeligt ikke blive bedre. Tværtimod kan forventes endnu hårdere tider med konfrontation og krigsfare i Korea.

I sin nytårstale 1. januar 2017 rækker DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un hånden ud til at indgå dialog med alle i Sydkorea, der ønsker Nord-Syd forsoning og samarbejde frem mod en fredelig og uafhængig genforening. DDF Korea vil byde alle, der sætter nationen og det koreanske folk højere end Nord-Syd konfrontation, trusler om ”regimeskifte” og ”indlemning”, forskellighed i samfundssystemer og ideologi, velkommen til en sådan dialog. Partiformand kammerat Kim Jong Un foreslår også i nytårstalen iværksættelse af en bred Nord-Syd kampagne for en afslutning på USA’s og andre fremmede magters indflydelse og dominans i Sydkorea. Måske ligger der positive muligheder i disse visioner, idet Sydkoreas oppositionsleder og præsidentkandidat Moon Tae In allerede har udtrykt sig parat til at mødes med leder Kim Jong Un for at genstarte Nord-Syd dialogen, og han vil også stoppe USA’s planer om etablering af et omfattende THAAD missilforsvarssystem overalt i Sydkorea ligesom han vil genåbne det sydkoreanske Kaesong Industrikomplekset i DDF Korea, hvis han vinder det kommende præsidentvalg.

I Sydkorea opleves i disse dage et politisk kaos med millioner af demonstranter på gaderne, der nu har tvunget den skandaleramte sydkoreanske præsident Park Geun Hye fra magten. Det er sket efter afsløringer af, at landet har været ledet af en svag korruptionsmistænkt præsident i et sygeligt afhængighedsforhold til en dybt kriminel pengeafpresser, der samtidig bedriver spåkone- og åndemanervirksomhed. En person, der således på skandaløs vis har haft meget stor indflydelse på alle vigtige beslutninger i Sydkorea så som Nord-Syd politikken, atomoprustning og krigsøvelser og internationale politiske og økonomiske aftaler, der har bragt landet i et større afhængighedsforhold til USA og andre imperialistiske magter.

Alt i alt har det koreanske folk i 2016 været oppe imod stærke kræfter. Derfor har dette folk fremover mere end nogensinde brug for vores stærkeste solidaritet og venskab, hvilket dit medlemskab af foreningen bidrager til sammen mange andre venner af Koreas folk verden over.

2017 vil som sagt blive et travlt år for Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea med medlemsmøder, bulletinudgivelser, humanitær indsamling igennem vores Nordkoreaindsamlingen, deltagelse i politiske festivals, udsendelse af en stor venskabsdelegation til Korea i august, politiske udtalelser om situationen og meget mere – ikke mindst de allerede igangværende forberedelser til fejringen af foreningens kommende 50-års jubilæum.

     Alle medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea og foreningens venner ønskes et rigtigt godt nytår 2017 i den internationale solidaritets tegn.

På vegne af bestyrelsen

Kammeratlig hilsen

Anders Kristensen

formand

København, den 2. januar 2017