For medlemmer

UDTALELSE 

Udtalelse i forbindelse med solidaritetsmåned 250620

 

MEDLEMSNYHEDSBREV APRIL 2020

Læs her:

Til Venskabsforeningens medlemmer: 

Gode kammerat! 

Det er nu et stykke tid siden, at du har hørt fra Venskabsforeningen. Det skyldes, at alting går langsommere her under Coronakrisen – også i Danmark. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer har det godt trods denne vanskelige tid. 

Vedlagt dette medlemsbrev finder du referat fra foreningens generalforsamling 30. november 2019. 

På grund af Coronasituationen har vi ikke kunnet afholde medlemsmøde i foråret, som ellers planlagt i forbindelse med markeringen af Kim Il Sung’s 108-års fødselsdag i april. 

En af foreningens vigtige tilbagevendende aktiviteter 1. maj i Fælledparken i København – herunder Rød 1. Maj – er også aflyst på grund forsamlingsbegrænsningerne. Vores sædvanligvis meget velbesøgte bod hos Rød 1. maj i Fælledparken må vi så desværre undvære i år. 

Nordkoreaindsamlingen: Men venskabs- og solidaritetsarbejdet med Koreas folk er ikke og skal ikke gå i stå på grund af Coronakrisen. Bestyrelsen arbejder for tiden med et projekt om at skaffe penge til sammen med de andre venskabsforeninger med Korea i de nordiske lande at kunne sende en virustestmaskine – indkøbt i Kina – til DDF Korea. Det sker i samarbejde med den svenske humanitære hjælpeorganisation Trosgnistan. Men det er forbundet med store vanskeligheder på grund af USA’s og FN’s sanktioner og blokade imod DDF Korea og grænselukninger. Alle medlemmer opfordres i den forbindelse til at give et bidrag til foreningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen – alle bidrag stort som småt er velkomne – og går ubeskåret til befolkningen i DDF Korea. Vi vedlægger girokort til betaling af bidrag. Du kan også indbetale via netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 eller Mobile Pay 23 69 07 80 – husk at skrive ”indsamling”. 

Corona: Fra Venskabsforeningens søsterforening – Korea-Denmark Friendship Society – og Kulturkomiteen i Pyongyang har vi modtaget medfølende hilsner over den alvorlige Corona-situation med mange ofre i Europa og Danmark. Vores venner i Korea oplyste os i slutningen af marts, at man ikke har smittede eller dødsofre som følge af Coronavirus i DDF Korea. De oplyste videre, at det skyldes, at de på grund af DDF Koreas udsatte position ramt af massiv blokade og sanktioner allerede på et meget tidligt tidspunktmeget tidligt iværksatte strenge forebyggende foranstaltningen imod Corona- epidemien – en slags undtagelsestilstand eller national anti-virus-nødtilstand. Det skete før epidemien udviklede sig til en pandemi. I DDF Korea er grænserne til nabolandene lukket helt i og det samme gælder udenrigsruteflytrafik. Ligeledes er der indført strenge interne rejserestriktioner, forsamlingsforbud og påbud om brug af værnemidler og høj hygiejne. Samtidig arbejder forskere i 

landet på højtryk for at udvikle en Corona-vaccine, og et centralt anti-virus nødcenter er etableret til at styre og koordinere indsatsen mod Coronavirus samt forestå samarbejde med WHO. På WHO’s foranledning har FN’s sanktionskomite midlertidigt undtaget levering af COVID-19 forebyggelses- og begrænsningsmidler fra den ellers meget strenge og massive blokade og sanktioner imod DDF Korea. Herved er der åbnet for et samarbejde om leverenser fra bl.a. WHO, Røde Kors og Læger Uden Grænser. 

Vores koreanske venner glæder sig til, at vi fra Venskabsforeningen igen sikkert og uden smitterisiko kan mødes i Korea eller Danmark i solidaritetens og venskabets ånd. Om vi således kan sende en ellers planlagt venskabsdelegation til Korea i oktober i år for at deltage i fejringen af Koreas Arbejderpartis 75-årsdag er fortsat uvist i dag. 

Korea Bulletin: På grund af sygdom og manglende skrivende ressourcer i bestyrelsen har foreningen nu i lang tid ikke været i stand til at udgive næste nummer af Korea Bulletin. Bestyrelsen og redaktionen arbejder dog på at få næste nummer af bladet færdig i slutningen af april eller begyndelsen af maj. Husk også at følge foreningen på Facebook: Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Medlemskontingent: Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2020. Nogle har allerede betalt kontingent efter opfordringen i sidste medlemsbrev. Vi vedlægger et girokort til de der endnu ikke har betalt. Hvis du ikke modtager et girokort, er det fordi vi har modtaget din indbetaling allerede. Enkelte er desværre i restance. Det vil fremgå af girokortet. Alle der modtager girokort opfordres til snarest at betale. Støttebidrag er naturligvis også meget velkommen. Der er hårdt brug for midler til arbejdet i Venskabsforeningen for solidaritet med Koreas folk. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Kontingent kan betales enten ved at bruge vedlagte girokort eller over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. Du kan også betale med MobilePay 23 69 07 80. Husk at skrive navn og ”kontingent”. 

Det var alt for denne gang. 

Kammeratlig hilsen 

Bestyrelsen

 

MEDLEMSNYHEDSBREV FEBRUAR 2020

Læs her:

Medlems-nyhedsbrev februar 2020

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea!

Først og fremmest ønskes du, desværre med forsinkelse, et rigtigt godt nytår i solidaritetens tegn.

Året 2019 har desværre ikke været præget af den positive udvikling, som vi kunne berette for et år siden. USA og Sydkorea afholder fortsat krigsøvelser vendt imod DDF Korea og USA fører fortsat taktstokken i Sydkorea med fjendtlig sanktionspolitik overfor DDF Korea. Derfor er den tidligere så lovende Nord-Syd forsonings, samarbejds- og nedrustningsproces fra 2018 sat i bero i 2019. En genoptagelse af denne proces afhænger af en positiv udvikling i den nu afbrudte dialog mellem DDF Korea og USA.

Forsøg på genoptagelse af denne dialog har været forsøgt forgæves i løbet af 2019. Forgæves fordi USA reelt ikke kommer med noget nyt på forhandlingsbordet for skridt-for-skridt, at komme videre med en fredsaftale, total atomafrustning af hele Koreahalvøen og normalisering af relationerne mellem de to lande, som det ellers blev aftalt på DDF Korea-USA topmødet i Singapore i juni 2018. Tværtimod har USA i løbet af 2019 løbende strammet de meget omfattende økonomiske sanktioner og blokade mod DDF Korea og på alle måder ført en fjendtlig politik overfor DDF Korea.

DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un har i en stor tale på Koreas Arbejderpartis centralkomites plenarmøde i slutningen af december 2019 udtalt, at tiden for at afvente nye dialogudspil fra USA er rendet ud. Der er for meget på spil til at DDF Korea vil kunne stole på USA-imperialismen. Dertil kommer usikkerhed om Trump-administrationens slingrende kurs i Koreapolitikken og Trumps dømmekraft. Fremover vil DDF Korea som en selvstændig republik ifølge Kim Jong Un føre en konsekvent anti-imperialistisk politik overfor USA med mottoet – Selvhjulpenhed mod sanktioner.

Venskabsforeningen er i gang med at oversætte en rapport om partiets plenarmøde og formand Kim Jong Un’s tale på mødet, der i år erstatter den traditionelle nytårstale. Talen vil blive trykt og udkomme i en pjece på dansk snarest muligt og udsendt til alle Venskabsforeningens medlemmer. Kim Jong Un’s tale har titlen: Lad os bryde igennem alle forhindringer på vejen til vort fremskridt.

 Ny Facebook side:

Vort nye aktive medlem Nikolai Aamand har hjulpet os med at oprette en ny Facebook side med navnet Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. Den gamle Facebookside, der aldrig kom til rigtigt at fungere, er samtidig lukket ned. Den nye Facebookside er stadig under opbygning, men har allerede en hel del følgere:

 Et aktivt 2019 i Venskabsforeningen:

Venskabsforeningen afholdt den 30. november 2019 ordinær generalforsamling. Her kunne det i bestyrelsens beretning konstateres, at året igen har været et aktivt år for foreningen med tre medlemsmøder, deltagelse i Rød 1. maj, Roskilde Minifestival og Verdensjulemarked og deltagelse som medarrangør og aktive deltagere i anti-NATO demonstration og Trump Go Home demonstration i København, indsamling af 4000 € til humanitær bistand til vor venskabslandsby Unha-ri, en venskabsrejse til DDF Korea for 7 medlemmer i juli og besøg af to delegationer fra DDF Korea i henholdsvis juli og november, udgivelse af Korea Bulletin og meget mere.

Generalforsamlingen vedtog også en plan for foreningens virke i 2020 og en udtalelse med opfordring til USA om at vende tilbage til reel dialog med DDF Korea.

Vi havde planer om igen i oktober 2019 at udgive Korea Bulletin. På grund af mangel på ressourcer til skrivning af bladet er det desværre ikke lykkedes at udgive årets andet nummer ellers planlagte nummer af Korea Bulletin i 2019. Stof til næste nummer af Korea Bulletin er i støbeskeen, og bulletin vil udkomme snarest muligt i 2020.

 2020:

Den nyvalgte bestyrelse har planer om afholdelse af næste medlemsmøde i slutningen af marts. Foreningen vil også være at finde på Rød 1. maj i København og vi planlægger en venskabsrejse til DDF Korea omkring uge 41.42 i oktober, hvis coronavirus epidemien er overstået til den tid.

Nordkoreaindsamlingen:

Generalforsamlingen besluttede at fortsætte Venskabsforeningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen i 2020.

Sædvanligvis anvender vi de indsamlede midler til bistand til vor venskabslandsby Unha-ri. Men fra vores søsterorganisation i Pyongyang har vi modtaget en hasteappel om at sende udstyr til håndtering af den faretruende smitsomme coronavirus, som man frygter vil brede sig fra nabolandet Kina ind i DDF Korea. Det drejer sig om udstyr som masker, handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelses-specialdragter. Bestyrelsen har besluttet, at anvende midler fra Nordkoreaindsamlingen, idet vi finder, der er tale om en hastesag og nødsituation, der ligger indenfor rammerne indsamlingens formål om at yde humanitær bistand til befolkningen i DDF Korea.

Der skal derfor fra bestyrelsen lyde en opfordring til alle medlemmer og venner af Koreas folk om at yde et ekstraordinært støttebidrag til Nordkoreaindsamlingen på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45. Stort eller småt – alt er velkommen og gavner.

 Medlemskontingent:

Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2020. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Kontingent kan betales over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. Vi håber du betaler snarest, da foreningen mangler midler til de kommende aktiviteter.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN  2019

REFERAT AF GF 2019