For medlemmer

Generalforsamling

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea afholder sin årlige ordinære generalforsamling lørdag den 30. november 2019 kl. 14.00.

Læs indkaldelse og dagsorden her: GF indkaldelse 2019

 

_________________________________________________________________________________________________

Medlems-nyhedsbrev august 2019:

Læs medlemsbrev med fotos her: Medlems-nyhedsbrev august 2019

 

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Så er der igen nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea:

 

ROSKILDE MINIFESTIVAL 2019

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea er igen i år med på Roskilde Minifestival. Festivalen finder sted lørdag den 24. august 2019 kl. 11.00-18.00, Strandengen 11, Roskilde (i gåafstand fra Roskilde Station). Venskabsforeningen har en bod på festival.

MEDLEMSMØDE

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har i juli haft en venskabsdelegation på 7 medlemmer på besøg i Korea. Derfor inviterer vi til åbent medlemsmøde, hvor medlemmerne kan få en rejseberetning af medlemmer af venskabsdelegationen. Bestyrelsesmedlem Johnny Mortensen, som deltog i rejsen, har også lavet en film fra rejsen, som vil blive vist på medlemsmødet.

ÅBENT MEDLEMSMØDE

LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 2019 KL. 14:00

NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV.

Program:

– Formand Anders Kristensen byder velkommen og informerer kort om situationen i Korea og Venskabsforeningens kommende aktiviteter.

– Rejsedeltagere i Venskabsforeningens rejse til Korea i juli fortæller om rejseindtryk og Johnny Mortensen viser en film, som han har klippet sammen fra rejsen.

– Mulighed for spørgsmål og diskussion og kammeratligt samvær.

 Mødet er et åbent medlemsmøde, så alle interesserede er velkomne.

Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.

 

YANKEE GO HOME DEMONSTRATION

I forbindelse med præsident Donald Trump’s statsbesøg i Danmark står Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea som medarrangør af demonstrationsblokken under navnet Solidaritet – Yankee Go Home – blokken i den store demonstration, der starter foran USA’s ambassade i København, Dag Hammarskjölds Alle 24, København Ø. mandag den 2. september 2019 kl. 17.00. Vi opfordrer alle medlemmer, der har mulighed for det, til at møde op og deltage i Yankee Go Home-blokken. Blokken går under paroler som STOP IMPERIALISMENS KRIGE, STOP SANKTIONSPOLITIKKEN, STYRK DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET. Venskabsforeningen medbringer bannere med USA UD AF KOREA og koreanske flag.

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45

Vi nåede med hiv og sving målet om at indsamle 3000€ svarende til ca. 22.000 kr. til Nordkoreaindsamlingen inden udgangen af juni 2019. For de 3000€ var i forvejen aftalt indkøb af humanitær bistand til landsbyen Unha-ri, som Venskabsforeningens besøgende delegation kunne overrække til byens landsbrugskooperativ og børnehave. Venskabsforeningens delegation besøgte Unha-ri den 23. juli 2019, hvor vi skænkede landbrugskooperativet 6 store traktordæk med tilhørende slanger og 1000 liter dieselolie samt 3 store kasser med legetøj til børnehaven.

Gaverne blev modtaget med stor glæde og tak fra folkene i Unha-ri, der bad delegation viderebringe en stor tak til alle Nordkoreaindsamlingens bidragydere. Denne tak er hermed viderebragt til Venskabsforeningen medlemmer og alle bidragydere.

Venskabsforeningens bestyrelse har besluttet at fortsætte Nordkoreaindsamlingen, der har stor betydning for befolkningen i landsbyen, der ligesom alle andre i DDF Korea er hårdt ramt af de USA-ledede omfattende imperialistiske sanktioner og blokade imod DDF Korea. Venskabsforeningen har planer om igen i 2020 at sende en venskabsdelegation til Korea, som igen kan overrække humanitær bistand til folkene i Unha-ri i Sydpyonganprovinsen. Rejsen i 2020 forventes at foregå i oktober i forbindelse med fejringen af Koreas Arbejderpartis 75-års jubilæum. Indsamlingsmålet frem til oktober 2020 er sat til 4000€.

Da 4000 € (ca. 30.000 kr.) er et stort beløb at skrabe sammen for Venskabsforeningen medlemmer, så begynder vi allerede nu at samle ind for at nå dette mål. Du opfordres til fortsat at støtte Nordkoreaindsamlingen ved at give et bidrag – stort eller lille på giro 5 25 22 45. Du kan benytte netbank-overførsel: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 eller vedlagte girokort.    

Bestyrelsen benytter samtidig lejligheden til særligt at takke de medlemmer, der trofast og regelmæssigt har skænket både store og små bidrag til indsamlingen. Flere medlemmer sender et fast månedligt beløb til indsamlingen. Det er vi rigtigt glade for. Og husk de indsamlede midler går absolut ubeskåret til Korea. Alle indsamlingens administrative udgifter til bankgebyr, girokort o.l. betales af Venskabsforeningen.

Generalforsamling:

Venskabsforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 30. november 2019 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Der udsendes indkaldelse med dagsorden til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail eller papirbrev. Notér datoen allerede nu.

Verdensjulemarked 2019:

Husk Venskabsforeningen vil igen i år være at finde på Verdensjulemarked med et salgsbord søndag den 1. december 2019 kl. 13.00-18.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby. S-tog linje F eller bus 1A til Vigerslev Alle Station lige til døren.

Korea Bulletin:

Næste nummer af Korea Bulletin udkommer i år i begyndelsen af oktober.

Kontingent:

Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for andet halvår 2019. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Du kan bruge vedlagte girokort eller betale over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Langt de fleste er lige med i kontingent. Enkelte er forud. De får et blankt girokort uden beløb, men med mulighed for at yde et altid tiltrængt støttebidrag. Og enkelte er bagud med kontingent. Det vil fremgå af girokortet. Hvis du har spørgsmål til kontingentopkrævningen eller f.eks. ønsker en afdragsordning, er du altid velkommen til at kontakte foreningen.

Det var alt for nu.

Du ønskes et godt efterår.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen