For medlemmer

Læs her: Medlemsbrev august 2020

MEDLEMSNYHEDSBREV APRIL 2020

Læs her:

Til Venskabsforeningens medlemmer: 

Gode kammerat! 

Det er nu et stykke tid siden, at du har hørt fra Venskabsforeningen. Det skyldes, at alting går langsommere her under Coronakrisen – også i Danmark. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer har det godt trods denne vanskelige tid. 

Vedlagt dette medlemsbrev finder du referat fra foreningens generalforsamling 30. november 2019. 

På grund af Coronasituationen har vi ikke kunnet afholde medlemsmøde i foråret, som ellers planlagt i forbindelse med markeringen af Kim Il Sung’s 108-års fødselsdag i april. 

En af foreningens vigtige tilbagevendende aktiviteter 1. maj i Fælledparken i København – herunder Rød 1. Maj – er også aflyst på grund forsamlingsbegrænsningerne. Vores sædvanligvis meget velbesøgte bod hos Rød 1. maj i Fælledparken må vi så desværre undvære i år. 

Corona: Fra Venskabsforeningens søsterforening – Korea-Denmark Friendship Society – og Kulturkomiteen i Pyongyang har vi modtaget medfølende hilsner over den alvorlige Corona-situation med mange ofre i Europa og Danmark. Vores venner i Korea oplyste os i slutningen af marts, at man ikke har smittede eller dødsofre som følge af Coronavirus i DDF Korea. De oplyste videre, at det skyldes, at de på grund af DDF Koreas udsatte position ramt af massiv blokade og sanktioner allerede på et meget tidligt tidspunktmeget tidligt iværksatte strenge forebyggende foranstaltningen imod Corona- epidemien – en slags undtagelsestilstand eller national anti-virus-nødtilstand. Det skete før epidemien udviklede sig til en pandemi. I DDF Korea er grænserne til nabolandene lukket helt i og det samme gælder udenrigsruteflytrafik. Ligeledes er der indført strenge interne rejserestriktioner, forsamlingsforbud og påbud om brug af værnemidler og høj hygiejne. Samtidig arbejder forskere i 

landet på højtryk for at udvikle en Corona-vaccine, og et centralt anti-virus nødcenter er etableret til at styre og koordinere indsatsen mod Coronavirus samt forestå samarbejde med WHO. På WHO’s foranledning har FN’s sanktionskomite midlertidigt undtaget levering af COVID-19 forebyggelses- og begrænsningsmidler fra den ellers meget strenge og massive blokade og sanktioner imod DDF Korea. Herved er der åbnet for et samarbejde om leverenser fra bl.a. WHO, Røde Kors og Læger Uden Grænser. 

Vores koreanske venner glæder sig til, at vi fra Venskabsforeningen igen sikkert og uden smitterisiko kan mødes i Korea eller Danmark i solidaritetens og venskabets ånd. Om vi således kan sende en ellers planlagt venskabsdelegation til Korea i oktober i år for at deltage i fejringen af Koreas Arbejderpartis 75-årsdag er fortsat uvist i dag. 

Korea Bulletin: På grund af sygdom og manglende skrivende ressourcer i bestyrelsen har foreningen nu i lang tid ikke været i stand til at udgive næste nummer af Korea Bulletin. Bestyrelsen og redaktionen arbejder dog på at få næste nummer af bladet færdig i slutningen af april eller begyndelsen af maj. Husk også at følge foreningen på Facebook: Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Medlemskontingent: Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2020. Nogle har allerede betalt kontingent efter opfordringen i sidste medlemsbrev. Vi vedlægger et girokort til de der endnu ikke har betalt. Hvis du ikke modtager et girokort, er det fordi vi har modtaget din indbetaling allerede. Enkelte er desværre i restance. Det vil fremgå af girokortet. Alle der modtager girokort opfordres til snarest at betale. Støttebidrag er naturligvis også meget velkommen. Der er hårdt brug for midler til arbejdet i Venskabsforeningen for solidaritet med Koreas folk. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Kontingent kan betales enten ved at bruge vedlagte girokort eller over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. Du kan også betale med MobilePay 23 69 07 80. Husk at skrive navn og ”kontingent”. 

Det var alt for denne gang. 

Kammeratlig hilsen 

Bestyrelsen

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN  2019

REFERAT AF GF 2019