For medlemmer

Medlemsbrev marts 2018:

Medlemsbrev marts 2018 Medlemsmøde 7. april 2018

København, den 5. marts 2018

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat

Du inviteres hermed til medlemsmøde lørdag den 7. april 2018 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV.

Program for medlemsmødet:

– Velkomst og orientering om den aktuelle situation i Korea og om foreningens arbejde ved formand Anders Kristensen.

– Visning af skuespilleren og filmmanden Jørgen Melskens film fra 2008 Turen til Korea.

Filmen, der varer 50 minutter, er optaget under Venskabsforeningens medlemsrejse i 2008 i anledning af DDF 60-årsdagen for DDF Korea grundlæggelse.

Jørgen var mangeårigt aktivt medlem af Venskabsforeningen. Han døde i februar 2018 74 år gammel.

– Spørgsmål og kommentarer samt kammeratligt samvær.

Der serveres kaffe/te og kage. Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.

Mødet er åbent for alle interesserede.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

 

Se medlemsbrev med fotos her: Medlemsbrev februar 2018

København, primo februar 2018

NYHEDSBREV FEBRUAR 2018

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Først og fremmest ønskes du et lidt forsinket, men rigtigt godt nytår 2018. Samtidig skal også lyde en stor tak til alle medlemmer, der igennem det forløbne år 2017aktivt har medvirket til at vise solidaritet med det koreanske folks kamp.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år. Årsagen til, at du ikke har hørt fra Venskabsforeningen lidt for længe, ligger blandt andet i formanden Anders’ langvarige sygdom gennem tre måneder fra slutningen af oktober og frem. Men formanden er nu igen raskmeldt og den nye bestyrelse har konstitueret sig med håndslag om, at formanden skal aflastes således, at langt flere opgaver skal uddelegeres i størst muligt omfang til alle bestyrelsesmedlemmer.

På den velbesøgte generalforsamling i november fik foreningen valgt en ny bestyrelse, hvor vi kan sige varmt velkommen til Michael Dam, der igennem længere tid har været meget aktiv i foreningen. Ligeledes sagde generalforsamlingen farvel og varmt tak for en solid indsats igennem mange år til medlemmerne Karsten Senik og Gert Poder, der begge ikke længere har samme muligheder for aktivt bestyrelsesarbejde som før. Begge har været medlemmer af bestyrelsen siden begyndelsen af 1980’erne,

og de er stadig trofaste medlemmer af Venskabsforeningen. Den nye bestyrelse er følgende: Formand: Anders Kristensen, sekretær: Morten Dam, kasserer Ulla Nørgaard Pedersen, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lena Bang, Michael Dam, Henning Jakobsen, Joan Korsgaard, Ulrich Larsen, Johnny Mortensen og Jan Wørmer. Til redaktør af Korea Bulletin valgtes en redaktionskomite bestående af Anders (ansvarshavende), Morten, Michael, Johnny og Joan.

SITUATIONEN I KOREA

Efter at have været igennem et frygteligt år 2017 med præsident Trumps trusler om total udslettelse af Den Demokratiske Folkerepublik Korea og dets befolkning blæser der heldigvis nu helt nye og lunere vinde i Korea. Under indtryk af det for det koreanske folk katastrofale trusselsbillede har Nord- og Sydkorea vist USA og omverdenen, at der findes en anden vej og håb i Korea. DDF Korea er inviteret til at deltage i 2

Vinter OL, og har den 9. februar succesfuldt deltaget i fælles koreansk Vinter OL åbningsindmarch i Pyeongchang i Sydkorea under fælles koreansk flag, og Nord deltager med 22 sportsfolk indenfor sportsgrenene kunstskøjteløb, hurtigløb på skøjter, forskellige skiløb discipliner og ishockey. Det er første gang i 10 år, at Nord- og Sydkorea har kunnet samarbejde om sport. DDF Korea deltager også i Vinter OL med en taekwondoopvisning, med en stor tilskuer heppe- fangruppe og musikalsk optræden.

Men som noget helt ny og epokegørende har Nord- og Sydkorea dannet et fælles kvinde ishockeyteam, der skal kæmpe imod andre lande ishockeyteam – ikke som Nordkorea eller Sydkorea imod X-land, men som fælles Korea imod et andet lands ishockeyteam. Det store nordkoreanske kvindeband Samjiyon Orkesteret giver koncerter i Seoul og andre byer som led i afholdelsen af Vinter OL. Men ikke nok med det, som noget helt banebrydende har skiløbere fra både Nord- og Sydkorea afholdt fælles træning i det ellers sanktionsramte skiresort i Masikryong bjergene i DDF Korea, og de sydkoreanske skiløbere er i den forbindelse fløjet direkte fra Seoul over den svært bevæbne demarkationszone mellem Nord- og Sydkorea til Wonsan-Kalma i Nord.

Endvidere skal også nævnes en historisk stor sejr for DDF Korea, der med et stort pres fra befolkningen i både nord og syd, har fået USA til at aflyse eller udsætte de ellers planlagte gigantiske angrebskrigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle i februar-marts vendt imod Nordkorea for ikke at forstyrre det forsonende klima under Vinter OL. Tidligere er sådanne krav blev blankt afvist eller ignoreret af USA, der har den militære overkommando i Sydkorea.

Men de store perspektiver i den nye Nord-Syd tilnærmelse med Vinter OL rækker langt længere end sportsområdet. Begge parter i det delte land er allerede på vej til at blive enige om, at når der kan komme et frugtbart samarbejde og aftaler i stand på det sportslige område, så er der jo pludselig skabt grundlag for en meget bredere Nord-Syd brobygning og forsoning på mange andre områder og forhåbentlig også militær afspænding.

De nordkoreanske delegationer til Vinter OL ledes af meget højtstående repræsentanter fra nord – nemlig præsidenten for Den Øverste Folkeforsamling Kim Yong Nam og leder fra Koreas Arbejderpartis propaganda og agitationsdepartement Kim Yo Jong -, der er søster til øverste leder kammerat Kim Jong Un. Kim Yo Jong og Kim Yong Nam medbragte en håndskrevet invitation fra kammerat Kim Jong Un til Sydkoreas præsident Moon Jae Inn om snarest muligt at komme til Pyongyang til et inter-koreansk topmøde om Nord-Syd forsoning og samarbejde.

Men desværre vokser træerne ikke altid ind i himlen. Der ligger mange sten i vejen, og der lurer mange farer og trusler forude. Stærke konservative og ekstreme højrekræfter i Sydkorea er allerede inspireret fra USA i fuld gang med at søge at sabotere den nye Nord-Syd brobygning gennem hetz- og hadkampagner imod DDF Korea og dets ledelse. På samme måde søger USA’s regering på alle måder at forpurre den nye Nord-Syd forsoning i Korea ved fortsat at true DDF Korea. Bl.a. demonstrerede vicepræsident Mike Pence på OL-åbningsdagen ved at nægte at deltage i en velkomst reception med nordkoreansk tilstedeværelse, ligesom han nægtede at hilse på de højtstående repræsentanter fra DDF Korea på VIP-pladserne ved Vinter OL’s åbning. Dertil kommer, at USA’s udenrigsminister Rex Tillerson i midten af januar indkaldte til konference i Vancouver for udenrigsministre fra de 20 lande, der stod bag USA og dets terrorbomning i Koreakrigen, hvor over 4 millioner civile blev dræbt ved tæppebombning af Nordkorea med bl.a. napalm og andre kemiske og bakteriologiske våben. USA ønskede med konferenceindkaldelsen på et højst utilstedeligt tidspunkt at genoplive krigsånden fra Koreakrigen og den kolde krig, netop som forsoning er på vej mellem de to dele af Korea. Udenrigsminister Tillerson kom på mødet med grove trusler mod DDF Korea om yderligere straffe og i endda militær angreb, hvis det ikke makker ret og kommer til forhandlingsbordet om en ensidig nordkoreansk afmontering af sit atom- og missilprogram. En trussel som også den danske udenrigsminister Anders Samuelsen pligttro tilsluttede sig fuldt ud sammen med de øvrige deltagende udenrigsministre. Dermed han den danske regering reelt gjort sig medansvarlig for forsøg på snigløbning af den endnu skrøbelige nye Nord-Syd brobygning og forsoning i Korea. Det tager Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea skarpt afstand fra.

KIM JONG UN’S NYTÅRSTALE 2018 PÅ DANSK

Vedlagt dette medlemsbrev finder du DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un’s nytårstale 2018 på dansk.

Venskabsforeningens bestyrelse har fundet det vigtigt og relevant at bruge ressourcer på en dansk udgivelse af talen, der jo netop var det der gav det endelige afsæt til det igangværende ny Nord-Syd samarbejde i 3

Korea. Talen udgør derfor et vigtigt dokument for solidaritetsarbejdet med Koreas folk. Forholdet til Sydkorea og de internationale relation fremgår især fra side 9 og fremefter i talen.

MEDLEMSMØDE:

Bestyrelsen har besluttet, at næste medlemsmøde skal finde sted lørdag den 7. april 2018 kl. 14.00. Det foregår i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV.

Programmet for mødet er desværre endnu ikke helt på plads. Du vil snarest modtage nærmere besked her. Men noter allerede nu dato, tid og sted.

KOREA BULLETIN:

På grund af formandens langvarige sygemelding og den skrivende redaktions rejsevirksomhed og anden travlhed kom der desværre ikke noget Korea Bulletin i august eller sidenhen i 2017. Den nye redaktion for Korea Bulletin har netop afholdt møde og planlagt næste nummer af bladet til at udkomme i marts og igen i maj 2018. Bestyrelsen og redaktionen håber på din forståelse for forsinkelsen. Du kan se frem til Korea Bulletin i marts. Her vil du også finde et kort referat af foreningens generalforsamling, mens et mere fyldigt referat vil blive udsendt til medlemmerne enten elektronisk eller på papir.

VENSKABSREJSE TIL KOREA:

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea arbejder for tiden med planer om at sende et antal medlemmer på en venskabsdelegationsrejse til Korea igen i september 2018 11-12 dage i ugerne 36-37. Højdepunkterne for rejsen vil blive fejringen af 70-årsdagen for grundlæggelsen af Den Demokratiske Folkerepublik Korea, men der bliver også tid til delegationens eget besøgsprogram. Som medlem har du en vis indflydelse på sammensætning af dette program.

Vi kender ikke den nøjagtige pris for rejsen endnu, men ud fra tidligere erfaringer forventer vi, at den vil komme til at ligge omkring 11.500 kr. Dette beløb dækker ophold i Korea på gode hoteller med fuld forplejning, lokal transport og eventuelle entreer, transfer til/fra lufthavn og banegård, fly Beijing-Pyongyang og tog Pyongyang-Beijing, fællesgave til DDF Koreas leder samt nordkoreansk visum. Derudover kommer udgifter til flyrejsen København-Beijing og kinesisk visum samt eventuelt ophold i Kina. Vi ved endnu ikke hvor mange danske delegationsmedlemmer koreanerne kan modtage. Vi afventer svar herpå.

Hvis du er interesseret i at rejse med, så bedes du allerede nu kontakte formanden Anders Kristensen på ovenstående telefon eller mail-adresse. Nogle medlemmer er allerede skrevet på en foreløbig deltagerliste.

NORDKOREAINDSAMLINGEN:

På generalforsamlingen i november 2017 blev det besluttet at fortsætte foreningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45. Vi har i 2018 igen et meget ambitiøst mål på 5000 €,

der efter planen skal doneres i naturalier til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. Donationen går til landsbyens børnehave og landbrugskooperativ.

Det er hensigten, at vores venskabsdelegation skal medbringe donationen, når den besøger Korea i september i år. Men der er stadig langt til målet på 5000 € eller ca. 37.500 kr. Derfor skal der her lyde en 4

Venskabsforeningens venskabsdelegation besøgte i august 2017 foreningens venskabslandsby Unha-ri for at aflevere humanitære donationer til byens landbrugskooperativ og børnehave. T.v. doneres dieselolie, traktordæk, bærbare pc’er og plastikdække til risudplantning. T.h. ses børn og personale fra landsbyens børnehave efter modtagelse af legetøj m.v.

kraftig opfordring til alle medlemmer og alle venner af Koreas folk om at yde et bidrag – stort eller lille – alt vil varme hos befolkningen i Unha-ri. Nogle medlemmer indbetaler fast hver måned et beløb på f.eks. 100 kr. Den ide må meget gerne brede sig til mange flere medlemmer. Husk alle indsamlede midler går ubeskåret til befolkningen i Nordkorea.

Du kan bruge vedlagte girokort til Nordkoreaindsamlingen eller indbetale på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.

Fra bestyrelsen skal endnu engang lyde en særlig varm tak til alle de medlemmer, der tilbagevendende sender et beløb til Nordkoreaindsamlingen, og til alle de, der i 2017 har bidraget til indsamlingen.

VENSKABSFORENINGEN FYLDER 50 ÅR:

Husk Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea fylder 50 år den 10. oktober 2018. Det er en historisk dag. Bestyrelsen har besluttet at fejre denne begivenhed lørdag den 6. oktober. Man siger, vi er et produkt af 1968. Det skal fejres. Programmet er endnu ikke på plads, men notér allerede nu datoen i din kalender.

MEDLEMSKONTINGENT:

Så er det igen tid betaling af det halvårlige medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2018. Kontingentet er som bekendt 150 kr. halvårligt for enkeltmedlemmer og 650 kr. årligt for kollektive medlemmer. Enkelte medlemmer er desværre i restance. Det vil fremgå af det vedlagte girokort. Og enkelte er forud. De får et blankt girokort uden beøb. Foreningen fattes penge til aktiviteterne, og vi appellerer derfor til alle om at betale kontingent snarest muligt.

Hvis du allerede har betalt kontingent indenfor de seneste dage, kan det have krydset dette medlemsbrev. Så skal du selvfølgelig se bort fra opkrævningen. Desværre har vi i efteråret modtaget kontingentbetaling fra to medlemmer, hvor vi ikke kan se navnene på medlemmerne på girokortet, der er anvendt. Hvis du mener, at du er en af dem, der således har modtaget en uberettiget opkrævning, så bedes du give besked til foreningen på ovenstående telefonnummer eller mail eller sms. Så får vi rettet fejlen og betalingen korrekt registreret.

Hvis du er i restance og ønsker en afdragsordning eller andet, så kan du altid kontakte formanden Anders Kristensen på tlf. 23 69 07 80 eller mail dk-korea@inform.dk Vi gør dig samtidig opmærksom på, at et ekstra støttebidrag til Venskabsforeningen altid er velkomment, hvis du har mulighed for det. Noter venligst ved indbetaling, hvad der er kontingent og hvad der støttebidrag. Vi takker samtidig alle, der igennem året 2017 har ydet Venskabsforeningen ekstra støttebidrag. Brug vedlagte girokort eller netbank. Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsbrev september 2017:

Medlemsbrev september 2017

København N., den 12. september 2017

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Så er der igen nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea:

Medlemsmøde:                  

MEDLEMSMØDE
Venskabsforeningens delegation besøger her en bondefamilie og donerer bistand til landbrugskooperativet i Unha-ri
 
DEN STORE KOREAREJSE
 
LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 2017 KL. 14:00
NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV.
 
8 medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea besøgte i august i år Korea. På medlemsmødet vil medlemmer af rejsegruppen fortælle om deres rejseindtryk og vise film og billeder fra rejsen.

Mødet er et åbent medlemsmøde, så alle interesserede er velkomne.
Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.
 
Generalforsamling:
Venskabsforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 25. november 2017 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Der udsendes indkaldelse med dagsorden til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail eller papirbrev. Notér det allerede nu.

Korea-rejse 2018

Bestyrelsen er i samarbejde med Kulturkomiteen i Pyongyang i øjeblikket ved at forberede at sende en venskabsdelegation til Korea i uge 36 og 37 i 2018. Det er planen, at vi skal deltage i de officielle arrangementer i anledning af 70-årsdagen for grundlæggelsen af Den Demokratiske Folkerepublik Korea den 9. september. Men der vil også blive afsat tid til venskabsdelegationens eget besøgsprogram, der søges sammensat efter ønsker fra deltagerne. Kontakt allerede nu formanden, hvis du er interesseret i at deltage i denne rejse. Det kan du gøre helt uforpligtende i første omgang. Prisen for rejsen kendes endnu ikke, men det forventes, at den kommer til at ligge på samme niveau som den netop gennemførte rejse – altså ca. 11.000 kr. plus fly København-Beijing. Du kan kontakte formand Anders Kristensen på hans mobil nr. 23 69 07 80 eller mail adressen dk-korea@inform.dk for at få nærmere oplysninger om disse rejser.
 
Støt Nordkoreaindsamlingen – giro 5 25 22 45:
Der er stadig brug for humanitær hjælp til DDF Korea. Til trods for økonomisk fremgang lider befolkningen under USA’s handelsblokade og straffepolitik og FN’s stadig strammere sanktioner imod landet samt skiftende perioder med ekstreme vejrforhold. Derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte Venskabsforeningens indsamling – Nordkoreaindsamlingen, således at vi igen i september 2018 kan medbringe humanitær bistand til en værdi af 5000 € til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen.
I år har Koreaindsamlingen også doneret humanitær bistand til Unha-ri i form af kunstgødning, dieselolie, traktordæk, bærbare PC’ere, plastdække til risudplantning til byen landbrugskooperativ og legetøj og mad til den lille bys børnehave. Ligeledes medbragte delegationen 11 videnskabelige bøger om sanktionsramt teknologisk viden til brug på universiteter i DDF Korea.
Da 5000 € (ca. 38.000 kr.) er et stort beløb at skrabe sammen for Venskabsforeningen medlemmer, så begynder vi allerede nu at samle ind for at nå dette mål. Du opfordres til fortsat at støtte Nordkoreaindsamlingen ved at give et bidrag – stort eller lille på giro 5 25 22 45. Du kan benytte netbank-overførsel: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.      
Bestyrelsen benytter samtidig lejligheden til særligt at takke de medlemmer, der trofast og regelmæssigt har skænket både store og små bidrag til indsamlingen. Flere medlemmer sender et fast månedligt beløb til indsamlingen. Det er vi rigtigt glade for.

Verdensjulemarked 2017:
Husk Venskabsforeningen vil igen i år være at finde på Verdensjulemarked med et salgsbord søndag den 3. december 2017 kl. 13.00-18.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby.

50-års jubilæum
Venskabsforeningen Dannark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea fylder rundt til næste år. Foreningen blev stiftet 10. oktober 1968, og vi har således den glæde at kunne fejre 50-års jubilæum i oktober 2018. Det bliver forhåbentlig en stor dag. Vi har reserveret lørdag den 6. oktober 2018 til jubilæet, men vi har slet ikke alle detaljerne på plads endnu. Du bør allerede nu notere datoen i din kalender.
 
Korea Bulletin:
Næste nummer af Korea Bulletin udkommer i år i begyndelsen af oktober.
 
Kontingent:
I vores medlemsbrev i juni 2017 opfordrede vi medlemmerne til at betale kontingent for andet halvår 2017. Det har langt de fleste gjort, men vi mangler endnu enkelte og enkelte er i restance. Til dem sender vi et girokort, hvor eventuel restance vil fremgå. Kontingent for enkeltmedlemmer udgør som sædvanlig 150 kr. halvårligt, men hvis du hellere vil betale for et år af gangen, må du meget gerne gøre det. Skriv da venligst hvilken periode du betaler for, og om du eventuelt yder ekstra støttebidrag.
Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Det var alt for nu. Du ønskes et godt efterår.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen