For medlemmer

Medlems-nyhedsbrev august 2019:

Læs medlemsbrev med fotos her: Medlems-nyhedsbrev august 2019

 

Til Venskabsforeningens medlemmer:

Gode kammerat!

Så er der igen nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea:

 

ROSKILDE MINIFESTIVAL 2019

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea er igen i år med på Roskilde Minifestival. Festivalen finder sted lørdag den 24. august 2019 kl. 11.00-18.00, Strandengen 11, Roskilde (i gåafstand fra Roskilde Station). Venskabsforeningen har en bod på festival.

MEDLEMSMØDE

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har i juli haft en venskabsdelegation på 7 medlemmer på besøg i Korea. Derfor inviterer vi til åbent medlemsmøde, hvor medlemmerne kan få en rejseberetning af medlemmer af venskabsdelegationen. Bestyrelsesmedlem Johnny Mortensen, som deltog i rejsen, har også lavet en film fra rejsen, som vil blive vist på medlemsmødet.

ÅBENT MEDLEMSMØDE

LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 2019 KL. 14:00

NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV.

Program:

– Formand Anders Kristensen byder velkommen og informerer kort om situationen i Korea og Venskabsforeningens kommende aktiviteter.

– Rejsedeltagere i Venskabsforeningens rejse til Korea i juli fortæller om rejseindtryk og Johnny Mortensen viser en film, som han har klippet sammen fra rejsen.

– Mulighed for spørgsmål og diskussion og kammeratligt samvær.

 Mødet er et åbent medlemsmøde, så alle interesserede er velkomne.

Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.

 

YANKEE GO HOME DEMONSTRATION

I forbindelse med præsident Donald Trump’s statsbesøg i Danmark står Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea som medarrangør af demonstrationsblokken under navnet Solidaritet – Yankee Go Home – blokken i den store demonstration, der starter foran USA’s ambassade i København, Dag Hammarskjölds Alle 24, København Ø. mandag den 2. september 2019 kl. 17.00. Vi opfordrer alle medlemmer, der har mulighed for det, til at møde op og deltage i Yankee Go Home-blokken. Blokken går under paroler som STOP IMPERIALISMENS KRIGE, STOP SANKTIONSPOLITIKKEN, STYRK DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET. Venskabsforeningen medbringer bannere med USA UD AF KOREA og koreanske flag.

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45

Vi nåede med hiv og sving målet om at indsamle 3000€ svarende til ca. 22.000 kr. til Nordkoreaindsamlingen inden udgangen af juni 2019. For de 3000€ var i forvejen aftalt indkøb af humanitær bistand til landsbyen Unha-ri, som Venskabsforeningens besøgende delegation kunne overrække til byens landsbrugskooperativ og børnehave. Venskabsforeningens delegation besøgte Unha-ri den 23. juli 2019, hvor vi skænkede landbrugskooperativet 6 store traktordæk med tilhørende slanger og 1000 liter dieselolie samt 3 store kasser med legetøj til børnehaven.

Gaverne blev modtaget med stor glæde og tak fra folkene i Unha-ri, der bad delegation viderebringe en stor tak til alle Nordkoreaindsamlingens bidragydere. Denne tak er hermed viderebragt til Venskabsforeningen medlemmer og alle bidragydere.

Venskabsforeningens bestyrelse har besluttet at fortsætte Nordkoreaindsamlingen, der har stor betydning for befolkningen i landsbyen, der ligesom alle andre i DDF Korea er hårdt ramt af de USA-ledede omfattende imperialistiske sanktioner og blokade imod DDF Korea. Venskabsforeningen har planer om igen i 2020 at sende en venskabsdelegation til Korea, som igen kan overrække humanitær bistand til folkene i Unha-ri i Sydpyonganprovinsen. Rejsen i 2020 forventes at foregå i oktober i forbindelse med fejringen af Koreas Arbejderpartis 75-års jubilæum. Indsamlingsmålet frem til oktober 2020 er sat til 4000€.

Da 4000 € (ca. 30.000 kr.) er et stort beløb at skrabe sammen for Venskabsforeningen medlemmer, så begynder vi allerede nu at samle ind for at nå dette mål. Du opfordres til fortsat at støtte Nordkoreaindsamlingen ved at give et bidrag – stort eller lille på giro 5 25 22 45. Du kan benytte netbank-overførsel: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 eller vedlagte girokort.    

Bestyrelsen benytter samtidig lejligheden til særligt at takke de medlemmer, der trofast og regelmæssigt har skænket både store og små bidrag til indsamlingen. Flere medlemmer sender et fast månedligt beløb til indsamlingen. Det er vi rigtigt glade for. Og husk de indsamlede midler går absolut ubeskåret til Korea. Alle indsamlingens administrative udgifter til bankgebyr, girokort o.l. betales af Venskabsforeningen.

Generalforsamling:

Venskabsforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 30. november 2019 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Der udsendes indkaldelse med dagsorden til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail eller papirbrev. Notér datoen allerede nu.

Verdensjulemarked 2019:

Husk Venskabsforeningen vil igen i år være at finde på Verdensjulemarked med et salgsbord søndag den 1. december 2019 kl. 13.00-18.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby. S-tog linje F eller bus 1A til Vigerslev Alle Station lige til døren.

Korea Bulletin:

Næste nummer af Korea Bulletin udkommer i år i begyndelsen af oktober.

Kontingent:

Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for andet halvår 2019. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Du kan bruge vedlagte girokort eller betale over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46.

Langt de fleste er lige med i kontingent. Enkelte er forud. De får et blankt girokort uden beløb, men med mulighed for at yde et altid tiltrængt støttebidrag. Og enkelte er bagud med kontingent. Det vil fremgå af girokortet. Hvis du har spørgsmål til kontingentopkrævningen eller f.eks. ønsker en afdragsordning, er du altid velkommen til at kontakte foreningen.

Det var alt for nu.

Du ønskes et godt efterår.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

_____________________________________________________

MØD VENSKABSFORENINGEN PÅ

ROSKILDE MINIFREDSFESTIVAL

1000 GANGE MINDRE – 1000 GANGE VIGTIGERE

LØRDAG DEN 24. AUGUST 2019 KL. 11.00-18.00

Strandengen 11, Roskilde

For 150 kr. kan du frit forsyne dig med alt fra gourmetgrillen. Dertil kan købes øl, vand, vin, kaffe/te og cubansk rom.

Roskilde Minifredsfestival sætter fokus på international solidaritet og anti-fascistisk kamp. Overskuddet fra dette års festival går til solidaritetsarbejde med Cuba og Antifascistisk Forum.

Du kan besøge små boder og bl.a. finde Venskabsforeningen Danmark-DDF Koreas bod samt boder fra Horserød-Stutthof Foreningen, Antifascistisk Forum, Palæstinagruppen i Roskilde, Dansk-Cubansk Forning og Folkebevægelsen mod EU m.fl.

Kl. 12.00 byder Erling Gørges velkommen. Kl. 13.00 underholder bandet De Røde Ører med fredssange. Kl. 14.00 taler Cubas ambassadør og direktør Torben Gulnov fra Horserødlejren Museum fortæller om museet. Derudover er der taler fra fredsbevægelsen og Palæstinabevægelsen. Kl. 15.15 opsendes fredsballoner, hvorefter De Røde Ører igen spiller.

___________________________________________________

MEDLEMSBREV JUNI 2019:

Læs her: Medlemsbrev juni 2019

MEDLEMS-NYHEDSBREV JUNI 2019

 

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

 

Så er der igen nyt til medlemmerne fra Venskabsforeningen:                         

MØD VORES GÆSTER FRA KOREA

I starten af juli 2019 får vi et sjældent besøg fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea. En 3-personers delegation fra Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser med Udlandet besøger Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i dagene 1. – 4. juli. Bestyrelsen har arrangeret et besøgsprogram for de tre koreanere og herunder et medlemsmøde, hvor alle medlemmer har mulighed for at hilse på dem og høre om og diskutere udviklingen i Korea i dag.

 

MEDLEMSMØDE

onsdag den 3. juli 2019 kl. 17.00

Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. 

Her vil ledere af den koreanske delegation og formanden for Venskabsforeningen holde korte taler, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Mødet foregår primært på engelsk med enkelte oversættelser til dansk.

Der kan købes øl, vand, vin, kaffe/te til rimelige priser på mødet.

 

NORDKOREAINDSAMLINGEN – ABSOLUT SLUTSPURT NU

Venskabsforeningens humanitære indsamling NORDKOREAINDSAMLINGEN har i år en tidligere deadline for årets donation til Korea end før. Årsagen hertil er, at Venskabsforeningen allerede i juli i år sender en 7-medlemmer stor Venskabsdelegation på besøg 12 dage i Korea. Traditionen tro medbringer vores delegation indsamlede penge fra NORDKOREAINDSAMLINGEN til indkøb af de aftalte humanitære donationer til foreningens venskabslandsby Unha-ri i Sydpyonganprovinsen.

Efter ønske fra den lokale befolkning vil donationerne formentlig komme til at bestå af fødevarer, legetøj og undervisningsudstyr til børnehaven og til landbrugskooperativet kunstgødning, dæk, dieselolie til traktorer og bærbare pc’er til undervisning i nye grønne dyrkningsmetoder.

Indsamlingen havde som mål at nå 4000 Euro eller ca. 30.000 kr. inden udgang af juni 2019. Desværre når vi ikke dette mål. Vi har måttet nedsætte målet til 3000 € svarende til ca. 22.500 kr., men vi mangler desværre her 10 dage før deadline ca. 4.500 kr. i at nå dette nye mål.

Derfor skal der her i den absolutte slutspurt lyde en ekstra opfordring til alle medlemmer og venner af Koreas folk om at yde et bidrag til befolkningen i landsbyen Unha-ri i Nordkorea, der fortsat lider under de massive USA-ledede vestlige sanktioner og handelsblokade mod landet. Alle bidrag er meget velkomne – stort som småt.

Alle indsamlede beløb går ubeskåret til befolkningen i Unha-ri i Korea. Brug dette netbank kontonummer:

 

NORDKOREAINDSAMLINGEN –

Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45

Du ønskes en fortsat god sommer.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

_____________________________________________________

Medlemsbrev maj 2019:

Læs her: Medlemsbrev maj 2019

MEDLEMS-NYHEDSBREV MAJ 2019

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Så er der igen nyt til medlemmerne fra Venskabsforeningen:

  1. MAJ:

Sædvanen tro er Venskabsforeningen igen med 1. maj på arbejderklassens internationale kampdag.

Du kan besøge foreningens bod hos Rød 1. maj i Fælledparken i København. Boden vil være åben kl. 13.00-17.00. Som medlem er du også velkommen til at give et nap med til pasning af boden. Bestyrelsen håber at møde mange medlemmer i Fælledparken den dag. Du ønskes en god 1. maj.

 

Venskabsforeningens bod hos Rød 1. maj i Fælledparken

– som sædvanligt ventes den at blive godt besøgt.

KOREA BULLETIN MAJ 2019:

På grund af tekniske vanskeligheder hos vores ny trykkeri Dagbladet Arbejderen er trykningen af Korea Bulletin blevet forsinket. Vi har i al hast måttet finde et andet trykkeri som en nødløsning, hvorved bladet først var færdig her til morgen den 29. april 2019. Korea Bulletin maj 2019 er derefter pakket og afleveret til PostNord samme formiddag og er således på vej til dig. Desværre er bulletin således på grund af PostNord’s langsomme udbringning sikkert ikke i din postkasse inden 1. maj, som det ellers har været vores ambition. Det beklager vi.

Vi vedhæfter derfor Korea Bulletin maj 2019 i elektronisk udgave sammen med dette nyhedsbrev. På samme måde vedhæfter vi også referat fra foreningens generalforsamling 2018.

 

 

NORDKOREAINDSAMLINGEN – SLUTSPURT I MAJ-JUNI 2019:

 

Humanitær bistand til landbrugskooperativet og børnehaven i Unha-ri

 

Venskabsforeningens humanitære indsamling NORDKOREAINDSAMLINGEN har i år en tidligere deadline for årets donation til Korea end før. Årsagen hertil er, at Venskabsforeningen allerede i juli i år sender en 7-medlemmer stor Venskabsdelegation på besøg 12 dage i Korea. Traditionen tro medbringer vores delegation indsamlede penge fra NORDKOREAINDSAMLINGEN til indkøb af de aftalte humanitære donationer til foreningens venskabslandsby Unha-ri i Sydpyonganprovinsen i DDF Korea.

Efter ønske fra den lokale befolkning vil donationerne komme til at bestå af fødevarer, legetøj og undervisningsudstyr til børnehaven og til landbrugskooperativet kunstgødning, dæk, dieselolie til traktorer og bærbare pc’er til undervisning i nye grønne dyrkningsmetoder.

Indsamlingen har som mål at nå 4000 Euro eller ca. 30.000 kr. inden udgang af juni 2019. Men vi er i dag kun halvvejs.

Derfor skal der her i slutspurten lyde en opfordring til alle medlemmer og venner af Koreas folk om at yde et bidrag til befolkningen i landsbyen Unha-ri i Nordkorea, der fortsat lider under de massive USA-ledede vestlige sanktioner og handelsblokade mod landet. Alle bidrag er meget velkomne – stort som småt.

Alle indsamlede beløb går ubeskåret til befolkningen i Unha-ri i Korea. Brug dette netbank kontonummer eller bed os om at få tilsendt et girokort til indsamlingen.

 

NORDKOREAINDSAMLINGEN –

Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 

 

BESØG FRA KOREA

I dagene 1.- 3. juli kommer en delegation på 3 personer fra Korea-Denmark Friendship Society og Kulturkomiteen i Korea på besøg hos Venskabsforeningen i Danmark. Bestyrelsen er ved at tilrettelægge de koreanske gæsters besøg, der også skal indeholde en mulighed for, at du som medlem kan møde dem. Der vil snarest blive udsendt et nyt medlemsbrev med nærmere information om det koreanske besøg.

Den koreanske delegation kommer til København fra Helsinki i Finland, hvor de vil deltage i et europæisk solidaritetsmøde for Koreas folk. Venskabsforeningens formand Anders Kristensen deltager også i dette solidaritetsmøde.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

 

_____________________________________________________________________________________

Referat af generalforsamlingen 24. november 2018.

Læs her: Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen 24.11.18