For medlemmer

MEDLEMSNYHEDSBREV FEBRUAR 2020

Læs her:

Medlems-nyhedsbrev februar 2020

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea!

Først og fremmest ønskes du, desværre med forsinkelse, et rigtigt godt nytår i solidaritetens tegn.

Året 2019 har desværre ikke været præget af den positive udvikling, som vi kunne berette for et år siden. USA og Sydkorea afholder fortsat krigsøvelser vendt imod DDF Korea og USA fører fortsat taktstokken i Sydkorea med fjendtlig sanktionspolitik overfor DDF Korea. Derfor er den tidligere så lovende Nord-Syd forsonings, samarbejds- og nedrustningsproces fra 2018 sat i bero i 2019. En genoptagelse af denne proces afhænger af en positiv udvikling i den nu afbrudte dialog mellem DDF Korea og USA.

Forsøg på genoptagelse af denne dialog har været forsøgt forgæves i løbet af 2019. Forgæves fordi USA reelt ikke kommer med noget nyt på forhandlingsbordet for skridt-for-skridt, at komme videre med en fredsaftale, total atomafrustning af hele Koreahalvøen og normalisering af relationerne mellem de to lande, som det ellers blev aftalt på DDF Korea-USA topmødet i Singapore i juni 2018. Tværtimod har USA i løbet af 2019 løbende strammet de meget omfattende økonomiske sanktioner og blokade mod DDF Korea og på alle måder ført en fjendtlig politik overfor DDF Korea.

DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un har i en stor tale på Koreas Arbejderpartis centralkomites plenarmøde i slutningen af december 2019 udtalt, at tiden for at afvente nye dialogudspil fra USA er rendet ud. Der er for meget på spil til at DDF Korea vil kunne stole på USA-imperialismen. Dertil kommer usikkerhed om Trump-administrationens slingrende kurs i Koreapolitikken og Trumps dømmekraft. Fremover vil DDF Korea som en selvstændig republik ifølge Kim Jong Un føre en konsekvent anti-imperialistisk politik overfor USA med mottoet – Selvhjulpenhed mod sanktioner.

Venskabsforeningen er i gang med at oversætte en rapport om partiets plenarmøde og formand Kim Jong Un’s tale på mødet, der i år erstatter den traditionelle nytårstale. Talen vil blive trykt og udkomme i en pjece på dansk snarest muligt og udsendt til alle Venskabsforeningens medlemmer. Kim Jong Un’s tale har titlen: Lad os bryde igennem alle forhindringer på vejen til vort fremskridt.

 Ny Facebook side:

Vort nye aktive medlem Nikolai Aamand har hjulpet os med at oprette en ny Facebook side med navnet Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. Den gamle Facebookside, der aldrig kom til rigtigt at fungere, er samtidig lukket ned. Den nye Facebookside er stadig under opbygning, men har allerede en hel del følgere:

 Et aktivt 2019 i Venskabsforeningen:

Venskabsforeningen afholdt den 30. november 2019 ordinær generalforsamling. Her kunne det i bestyrelsens beretning konstateres, at året igen har været et aktivt år for foreningen med tre medlemsmøder, deltagelse i Rød 1. maj, Roskilde Minifestival og Verdensjulemarked og deltagelse som medarrangør og aktive deltagere i anti-NATO demonstration og Trump Go Home demonstration i København, indsamling af 4000 € til humanitær bistand til vor venskabslandsby Unha-ri, en venskabsrejse til DDF Korea for 7 medlemmer i juli og besøg af to delegationer fra DDF Korea i henholdsvis juli og november, udgivelse af Korea Bulletin og meget mere.

Generalforsamlingen vedtog også en plan for foreningens virke i 2020 og en udtalelse med opfordring til USA om at vende tilbage til reel dialog med DDF Korea.

Vi havde planer om igen i oktober 2019 at udgive Korea Bulletin. På grund af mangel på ressourcer til skrivning af bladet er det desværre ikke lykkedes at udgive årets andet nummer ellers planlagte nummer af Korea Bulletin i 2019. Stof til næste nummer af Korea Bulletin er i støbeskeen, og bulletin vil udkomme snarest muligt i 2020.

 2020:

Den nyvalgte bestyrelse har planer om afholdelse af næste medlemsmøde i slutningen af marts. Foreningen vil også være at finde på Rød 1. maj i København og vi planlægger en venskabsrejse til DDF Korea omkring uge 41.42 i oktober, hvis coronavirus epidemien er overstået til den tid.

Nordkoreaindsamlingen:

Generalforsamlingen besluttede at fortsætte Venskabsforeningens humanitære indsamling Nordkoreaindsamlingen i 2020.

Sædvanligvis anvender vi de indsamlede midler til bistand til vor venskabslandsby Unha-ri. Men fra vores søsterorganisation i Pyongyang har vi modtaget en hasteappel om at sende udstyr til håndtering af den faretruende smitsomme coronavirus, som man frygter vil brede sig fra nabolandet Kina ind i DDF Korea. Det drejer sig om udstyr som masker, handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelses-specialdragter. Bestyrelsen har besluttet, at anvende midler fra Nordkoreaindsamlingen, idet vi finder, der er tale om en hastesag og nødsituation, der ligger indenfor rammerne indsamlingens formål om at yde humanitær bistand til befolkningen i DDF Korea.

Der skal derfor fra bestyrelsen lyde en opfordring til alle medlemmer og venner af Koreas folk om at yde et ekstraordinært støttebidrag til Nordkoreaindsamlingen på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45. Stort eller småt – alt er velkommen og gavner.

 Medlemskontingent:

Så er det igen tid til at betale medlemskontingent. Denne gang for første halvår 2020. Kontingentet udgør stadig kun 150 kr. halvårligt. Kontingent kan betales over netbank Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. Vi håber du betaler snarest, da foreningen mangler midler til de kommende aktiviteter.

Kammeratlig hilsen

Bestyrelsen